top of page
undraw_accept_terms_4in8.png

Uslovi korišćenja sajta

 

Ovi uslovi i pravila ("Uslovi") predstavljaju obavezujući sporazum izmedju Vas i Asocijacije za Bezbjednost i Istraživanje Informacionih Sistema – Crna Gora ("ABIIS - CG"). POSJEĆIVANJEM OVOG SAJTA PRIZNAJETE I PRIHVATATE SLEDEĆE USLOVE I PRAVILA. AKO NE PRIHVATATE DATE USLOVE, MOLIMO VAS DA NE KORISTITE OVAJ SAJT.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu izjavu kako biste razumjeli kako prikupljamo, koristimo i obradjujemo vaše lične podatke. Detaljno ćemo objasniti kako štitimo vašu privatnost, kako možete provjeriti i prilagoditi vaše podatke u bilo koje vrijeme, i kako kontrolišete strogu primjenu ovih pravila.

 

Vlasnistvo sadržaja

ABIIS – CG je vlasnik sadržaja na sajtu, a nijedan dio sadržaja ovog sajta, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, slike, audio ili video, ne može se koristiti na bilo koji način, ili za bilo kakvu svrhu, bez pismenog odobrenja ABIIS – CG-a, osim kako je ovde predvidjeno, i u skladu sa našim pravilima intelektualne svojine (ovde uključeno referencom).  Bez odricanja od bilo koje od navedenih prava, možete da preuzmete kopiju materijala na ovom sajtu samo za vašu ličnu, nekomercijalnu i kućnu upotrebu, pod uslovom da ne brišete ili mijenjate nikakva autorska prava, zaštitne znakove ili druge predznakove o vlasištvu. Izmjena ili upotreba materijala na ovom sajtu u bilo koje druge svrhe narušava zakonska prava ABIIS – CG-a.

Ulaskom na sajt potrvdjujete i pristajete da bilo koje ime, logo, zaštitni znak ili oznaka usluge, koja pripada sajtu, je licencirano i u vlasništvu ABIIS – CG-a i ne smije se koristiti bez prethodno napomenutog pismenog odobrenja i u skladu je sa našim pravilima intelektualne svojine. ABIIS – CG će agresivno sprovoditi zaštitu svoje intelektualne svojine pod punim obimom zakona. Bilo kakav audio, grafika, grafikoni, tekst, video, informacije i slike lokacija ili ljudi su ili pod vlasništvom ABIIS – CG-a ili se koriste na sajtu uz dozvolu. Bilo kakva upotreba pomenutih materijala je zabranjena, osim ako je specifično predvidjena za upotrebu na sajtu. Svako neovlašćeno korišćenje ovih materijala može biti podložno kaznama ili štetama, uključujući, ali ne ograničavajući se na one koji se odnose na narušavanje autorskih prava, zaštitnih znakova, ličnih podataka i prava na objavljivanje.

 

Ograničenje odgovornosti

Ulaskom na sajt potvrdjujete i slažete se da sajt koristite na ličnu odgovornost, i da niti jedna stranka od uključenih u stvaranje, proizvodnju ili održavanje sajta, uključujući ABIIS – CG, ne snosi odgovornost za bilo kakvu direktnu, slučajnu, posljedičnu ili indirektnu štetu, ili za bilo kakve gubitke ili troškove druge vrste (uključujući pravne troškove, honorare eksperata ili druge isplate) koji mogu nastati, direktno ili indirektno, putem pristupa, upotrebe i pregledavanja sajta, ili putem preuzimanja bilo kog materijala, podataka, teksta, slika, videa ili audia sa sajta, uključujući, ali ne ograničavajući se na slučajeve virusa, sistemskih grešaka, ljudskog djelovanja ili kvarova  kompjuterskih sistema, telefonskih linija, hardvera, softvera i programa, ili bilo kakve druge greške, kašnjenja ili kvarova mreže.

Iako su specifikacije, karakteristike, ilustracije, oprema i ostale informacije sadržane na sajtu bazirane na ažuriranim informacijama, i dok ABIIS – CG čini sve odgovarajuće mjere da obezbjedi da je sav material na sajtu ispravan, tačnost nije garantovana i ABIIS – CG ne daje garancije ili predstavu u pogledu njihove tačnosti.

 

Sve informacije i materijali sadržani na ovom sajtu su Vam ponudjeni NA BAZI “KAKO JESTE i KAKO JE RASPOLOŽIVO”, BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, BILO IZJAVLJENE ILI IMPLICIRANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI IMPLICIRANU GARANCIJU MOGUĆNOSTI TRGOVANJA, RASPOLOŽIVOSTI ZA ODREDJENU NAMJENU, AUTORSKIH PRAVA. NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR , ABIIS – CG NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KOJU DIREKTNU, INDIREKTNU, INCIDENTNU, POSEBNU, KAŽNJIVU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU, KOJA REZULTIRA IZ UPOTREBE ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE OVOG SAJTA, NITI ĆE ABIIS – CG BITI ODGOVORAN ZA BILO KOJU ŠTETU KOJA PROIZLAZI IZ GREŠAKA , OMAŠKI, PREKIDA, BRISANJA FAJLOVA, SISTEMSKIH GREŠAKA, KAŠNJENJA U RADU ILI PRENOSU, ILI BILO KOJI NEUSPJEH U PERFORMANSI, BILA ILI NE BILA UZROKOVANA DOGADJAJIMA VAN ABIIS – CG-ove KONTROLE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE AKTIMA BOGA, NEUSPJEHA U KOMUNIKACIJI, KRADJE, UNIŠTENJA ILI NE AUTORIZOVANOG PRISTUPA REGISTRU, PROGRAMIMA ILI SERVISIMA. NEKE NADLEŽNOSTI NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČENJE ILI ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI ZA NENAMJERNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU; KAO REZULTAT GORE POMENUTIH OGRANIČENJA ILI ISKLJUČENJA NE MORAJU SE ODNOSITI NA VAS.

Tokom pregleda, slanja ili objavljivanja korisničkog sadržaja (kao što je dolje definisano), prihvatate i slažete se da ABIIS – CG nije odgovoran za informacije, podatke, tekstove ili druge materijale koji su u sklopu korisničkog sadržaja. ABIIS – CG ne podržava bilo kakav korisnički sadržaj ili stavove, preporuke ili savjete, izražene u njemu. ABIIS – CG nije u obavezi da pregleda korisnički sadržaj prije objavljivanja i ABIIS – CG ne daje garancije, izravne ili implicirane, na korisnički sadržaj, njegovu tačnost ili pouzdanost. ABIIS – CG nije u obavezi da nadgleda materijale postavljene ili prenesene na ili unutar sajta. Ako sumnjate da odredjeni sadržaj na sajtu krši uslove sajta, molimo Vas kontaktirajte nas na email info@abiis.me.

Bez obzira na činjenicu da ABIIS – CG ili druge stranke uključene u kreiranju, proizvodnji i održavanju sajta, mogu da nadgledaju ili pregledaju poruke, diskusije ili četove, ABIIS – CG i sve stranke uključene u kreiranju, proizvodnji i održavanju sajta, ne preuzimaju nikakvu odgovornost ili obavezu koja može proizaći iz njegovog sadržaja, uključujući, ali ne ograničavajući se na tužbe klevete, nepristojnosti,opscenost, psovke, pornografiju ili lažno predstavljanje.

Upotreba sajta

Na odredjenim mjestima sajta možete postavljati tekstove, fajlove, slike, video, audio, muziku, autorska djela, tekstualne poruke i druge materijale i sadržaj ( “Korisnički sadržaj”). Postavljanje korisničkog sadržaja, podložno je ovim uslovima, svi ostali uslovi su postavljeni za odredjene funkcije. ABIIS – CG može da izbriše korisnički sadržaj koji prema detaljnoj procjeni ABIIS – CG-a krši uslove i pravila postavljanja sadržaja. Slažete se da ćete povodom korišćenja sajta, i njegovih interaktivnih funkcija, poštovati sledeće:

  • Saglasni ste da nećete postavljati bilo kakav sadržaj koji je nezakonit, štetan, nepristojan, neposredan na privatnost drugih korisnika, preteći, uznemirujući, uvredljiv, rasistički, koji krši prava intelektualne svojine drugih, pornografski, nasilan ili na drugi način nepoželjan kako je utvrdjeno od strane ABIIS – CG, ili material druge vrste koji može predstavljati ili podsticati krivično ponašanje, izazvati gradjansku neposlušnost, promovisati neodgovornu konzumaciju alkohola ili na drugi način kršiti bilo koje zakone ili propise.

  • Saglasni ste da nećete postavljati sadržaj po pitanju ličnih informacija o bilo kakvom pojedincu, koji krši pravo privatnosti/ publiciteta bilo kakvog pojedinca ili ustanove, ili bilo šta što se pod pitanjem privatnosti ili poverljivosti, mora sačuvati pod ugovorom. Slažete se da nećete lažno predstavljati bilo kakvog pojedinca ili ustanovu, uključujući, ali bez ograničenja, osoblje ABIIS – CG-a.

  • Saglasni ste da nećete lažno predstavljati afilijaciju sa drugim pojedincima ili ustanovama, niti ćete postavljati sadržaj koji sadrži klevetničke ili pogrdne komentare o drugima, ili sadržaj koji narušava bilo kakvo autorsko pravo, zaštitni znak , patent, poslovnu tajnu ili prava intelektualne svojine trećih partija.

  • Saglasni ste da nećete postavljati bilo kakav sadržaj koji sadrži poslovno posredovanje bilo kakve vrste, uključujući reklamiranje proizvoda i usluga, pružanje proizvoda i usluga za prodaju, ili usmjeravanje korisnika na lokaciju sa više informacija o proizvodima ili uslugama.

  • Saglasni ste da nećete postavljati nikakav softver na sajt, niti ćete postavljati linkove ili datoteke koje nisu u skladu sa uslovima sajta, id a nećete postavljati sadržaj koji u sebi sadrži viruse, oštećene datoteke ili bilo koji sličan softver ili programe koji su u mogućnosti negativno uticati na rad sajta ili karakteristike sajta.

  • Saglasni ste da nećete modifikovati na bilo kakav način spesifikacije, tehnologiju ili kodove aplikacija koji su obezbjedjeni od strane ABIIS – CG-a ili koji su u sklopu korisničkog sadržaja, osim ako je eksplicitno pismeno odobreno od strane ABIIS- CG.

  • Saglasni ste da nećete djeliti ili prenositi lozinke ili druge osjetljive informacije sa bilo kakvom drugom strankom, privremeno ili trajno. Vi snosite svu odgovornost za korišćenje vašeg naloga ili poverljivost vaše lozinke.

 

Otkazivanje naloga

Razumijete i slažete se da nemate pravo vlasništva nad Vašim nalogom ili pristupu sajta ili bilo kakvim drugim funkcijama unutar sajta. ABIIS – CG je u mogućnosti da otkaže Vaš nalog i u potpunosti ili djelimično izbriše korisnički sadržaj u sklopu Vašeg naloga, u bilo koje vrijeme i bez obavještenja, ako ABIIS – CG smatra da ste prekršili uslove korišćenja sajta, zakon ili radi bilo kakvog drugog razloga. ABIIS – CG ne preuzima odgovornost za uklanjanje bilo kave informacije sa sajta i zadržava pravo na trajno ograničenje pristupa sajtu ili korisničkom nalogu.

 

Povjerljivost

Odredjenje funkcije našeg sajta pružaju Vam mogućnost da nam date lične informacije ili korisnički sadržaj, kao što je prethodno navedeno. Molimo Vas da pročitate našu Politiku privatnosti za više informacija o našim načinima prikupljanja informacija i poslovanju. Ulaskom na sajt i postavljanjem korisničkog sardžaja, saglasni ste i slažete se da bilo kakva komunikacija ili prosledjivanje materijala sajtu ili ustanovi ABIIS – CG, na bilo kakav način ili iz bilo kakvog razloga, neće biti tretirani kao povjerljivi ili vlasnički. Potvrdjujete i slažete se da ABIIS – CG može koristiti ideje, koncepte, metode, sisteme, dizajn, šematske prikaze, grafikone ili materijale druge vrste koje šaljete ABIIS – CG-u, bilo gdje, bilo kada ii zbog bilo kakvog razloga.

 

Licenca za korisnički sadržaj

Prikazivanjem, postavljivanjem ili na drugi način objavljivanjem korisničkog sadržaja preko sajta, odobravate ABIIS – CG-u ograničenu, neisključivu, podlicenciranu, besplatnu, globalnu, potpuno plaćenu licencu za korišćenje, modifikovanje, javno implementisanje i prikazivanje, repliciranje i distribuciju korisničkog sadržaja bez obaveze novčane naknade Vama ili bilo kakvom trećem licu ili bez potražnje odobrenja od strane trećeg lica. Licenca ukjlučuje pravo na prikazivanje, indeksiranje?, čuvanje, distribuiranje i označavanje bilo kakvog korisničkog sadržaja, kao i pravo na podlicenciranje korisničkog sadržaja trećim licima i drugim korisnicima, za upotrebu na drugim razvijenim platformama ili medijima napomenutim u daljnem tekstu, kao i za upotrebu na mobilnim telefoniuma, video i audio softveru i kompjuterskim programima. Vi zadržavate sva vlasnička prava Vašeg korisničkog sadržaja i daljne imate pravo da koristite korisnički sadržaj po Vašem izboru, u skladu sa uslovima i licencom koji su opisani ovdje ( Licenca za korisnički sadržaj). Izjavljujete i garantujete da ste vlasnik sadržaja koji ste poslali, objavili ili postavili i imate pravo dodjeliti licencu navedene u tekstu, kao i prikazivanje ili objavljivanje bilo kakvog sadržaja koji pošaljete i naše korišćenje na osnovu toga ne krši, niti će kršiti prava privatnosti, prava javnosti, autorska prava, prava žigova, ugovorna prava ili bilo koja druga prava intelektualne svojine, lica ili ustanove.

 

Obeštećenje

Slažete se da obeštetite, branite i smatrate nedužnim ABIIS – CG i njene partnerske kompanije, kao i njene službenike, zaposlene, agente, kao i od gubitaka, troškova (uključujući advokatske naknade i ostale troškove), tužbi, šteta i dugova, u sklpoku korišćenja sajta i kršenja uslova sajta od strane Vas.

 

Prava treće strane

Ako posjeduje prava intelektualnog vlasništva i vjerujete da su ona bila povrijeđena ili prekršenana ovom Veb Sajtu od strane jednog od naših korisnika, molimo da nas kontaktirate na info@abiis.me.

 

Linkovi treće strane

Mada ovaj Sajt može biti povezan sa drugim sajtovima, ABIIS – CG ne podrazumijeva, direktno ili indirektno, bilo kakvo odobrenje, asocijaciju, sponzorstvo, dozvolu ili pripajanje sa linkovanim sajtom, osim ako nije naročito navedeno u njemu. ABIIS – CG nema kontrolu i ne preuzima odgovornost za sadržaj, pravila o privatnosti, ili prakse bilo kojeg veb sajta treće strane. Pristupajući ovom Sajtu vi prihvatate i slažete se da ABIIS – CG nije pregledao sve sajtove linkovane ovom Sajtu i nije odgovoran za sadržaj bilo koje stranice sajtova linkovanih ovom Sajtu. Vaše pristupanje / povezivanje na bilo koju stranicu trećih sajtova je na vaš lični rizik.

 

Kompletan sporazum / Modifikacije

Ovi Uslovi sačinjavaju kompletan sporazum izmedju vas i ABIIS – CG a odnose se na korištenje sajta, vi ih prihvatate po započinjanju korištenja Sajta, i saglasni ste da budete obavezani navedenim Uslovima. ABIIS – CG zadržava pravo na reviziju Uslova u bilo koje vrijeme, iz bilo kojih razloga, a te izmjene će stupiti na snagu odmah po obavještenju, koje se može biti dato bilo kojim putem, uključujući postavljanje nove verzije Uslova na sam Sajt.  Vaše korištenje Sajta nakon takvog obavještenja podrazumijevaće i vaše prihvatanje takvih izmjena. Od vas se očekuje da periodično pregledate Uslove korištenja Sajta, da biste se upoznali sa najnovijom verzijom Uslova. Vi razumijete i saglasni ste da ABIIS – CG može raditi izmjene Sajta u bilo kojem trenutku, uključujući uklanjanje, brisanje ili modifikovanje bilo kojeg sadržaja na njemu.

 

Nema partnerstva

Oboje, vi i ABIIS – CG, priznajete i slažete se da nije stvoreno nikakvo partnerstvo medju vama i ni vi ni ABIIS – CG nemate ovlasti da zadužite ili obavežete drugu stranu.

 

Bez odricanja

Navedeni Uslovi funkcionišu u najvećoj mjeri dozvoljenoj zakonom. Ako je bilo koja odredba ovih Uslova nezakonita, nevažeća ili neprovediva, ta se odredba smatra odvojivom od ovih Uslova i ne utječe na valjanost i provedivost svih preostalih odredbi. Nemogućnost ABIIS – CG da ispoštuje ove Uslove zbog rata, požara, nereda, terorizma, zemljotresa, dejelovanja federalne, državne ili lokalne vlasti, ili zbog bilo kakvog razloga nedostupnog razumnoj kontroli od strane ABIIS – CG, neće se smatrati kršenjem ovih Uslova. Ako ABIIS - CG ne bude reagovao u odnosu na vaše kršenje Uslova ili kršenje bilo kog drugog u bilo kojoj situaciji, ABIIS - CG ne odriče svoje pravo da reaguje prilikom budućih ili sličnih kršenja Uslova.

 

Zaglavlja

Zaglavlja u ovim Uslovima služe za važu pogodnost i kao referenca. Zaglavlja ne ograničavaju ili ne utječu na Uslove. Ovi Uslovi, zajedno sa tim stavkama napravljenim kao dio ovih Uslova po referenci, čine kompletan Ugovor medju nama u vezi ovog Sajta i zamjenjuje bilo koji prethodni ugovor ili dogovor (usmeni ili pisani) u vezi Sajta. Ako sud utvrdi da je bilo koji od ovih Uslova neprovediv ili nevažeći, taj Uslov će biti primjenjen u skladu sa yakonom, a ostali Uslovi će se i dalje smatrati validnim i provedivim. Sajt i sve promocije sadržane u njemu od tada su nevažeće tamo gdje je to zabranjeno.

 

Nadležnost / Primjenivo Zakonodavstvo

Ovim Ugovorom će se upravljati i on će se tumačiti u skladu sa unutrašnjim zakonodavstvom Crne Gore, bez obzira na konfliktnost zakonskih principa. Koristeći ovaj sajt, saglasni ste da će svi sporovi u vezi s ovim Ugovorom biti podložni odlukama opštinskog suda grada Herceg Novog, Crna Gora, gdje je ova organizacija registrovana.

 

ULAZEĆI NA OVAJ SAJT VI PRIZNAJETE I SLAŽETE SE DA ĆE OVAJ SAJT BITI KONSTRUISAN I PROCIJENJEN U SKLADU SA ZAKONIMA CRNE GORE. AKO OVAJ SAJT KORISTITE SA DRUGIH LOKACIJA, VI STE ODGOVORNI ZA USKLAĐENOST SA BILO KOJIM ILI SVIM PRIMJENJIVIM LOKALNIM ZAKONIMA.

bottom of page