top of page

Naša priča

onama.png

Sajber tehnologije su prisutne u skoro svim aspektima savremenog društva u vidu komunikacionih mreža (žičanih i bežičnih), cloud računarskih sistema, ručnih i prenosivih računara, ugrađenih računarskih sistema u transportnim vozilima, domovima i javnim ustanovama i u sve većoj mjeri postaju čvorišta od kojih direktno zavise od dostupnosti jednostavnih onlajn usluga do održavanja ljudskih života u zdravstvenim ustanovama i bezbjednog prevoza putnika.

 

Većina ovih krucijalnih sistema nisu obezbjeđeni po nekoj razumnoj definiciji bezbjednosti i dok je za očekivati da vremenom sistemi postaju bezbjedniji situacija se trenutno razvija u suprotnom smjeru i ovi sistemi postaju sve više ranjivi na moderne i čak zastarjele metode napada. Mnogi razlozi doprinose ovom neželjenom trendu među kojima su prekomjerene integracije sa trećim licima (eksternim provajderima) u cilju poboljšanja kvaliteta usluge ali rijetko i bezbjednosti, primjene loše i zastarjele prakse bezbjednosti u upravljanju korisničkim nalozima, ažuriranju softvera i upravljanjem rizika i nedovoljna svijest i edukacija građana i stručnog kadra o sajber bezbjednosti.

 

Posljedice uspješnog napada mogu biti katastrofalne od velikih finansijskih gubitaka, nedostupnosti krucijalnih usluga za društvo, curenja osjetljivih podataka o ličnosti građana, a čak i do smrti.

 

Asocijacija za Bezbjednost i Istraživanje Informacionih Sistema – Crna Gora (skraćeno ABIIS) je nevladino udruženje koje traži da adresira trenutne i buduće potrebe istraživanja novih načina zaštite postojećih sistema u produkciji, razvijanja novih sistema zaštite i razumijevanja trenutnih metoda napada i kompromitovanja računarskih sistema kao i rad na konstantnom podizanju svijesti šire javnosti o informacionoj bezbjednosti i zaštiti ličnih podataka.

Branko Džakula, MAppSc

Osnivač i Izvršni Direktor Asocijacije za Bezbjednost i Istraživanje Informacionih Sistema - Crna Gora

"Želimo da vratimo povjerenje u informacione tehnologije kroz vještinu, znanje i istraživanje."

Naši ciljevi

undraw_apartment_rent_o0ut.png

Javni sektor

 • Saradnja u smislu pružanja podrške Vladi Crne Gore pri definisanju i realizovanju Strategije sajber bezbjednosti i otalih dokumenata od strateškog i implementactionog značaja u ovoj oblasti

 • Saradnja u smislu pružanja podrške Vladi Crne Gore u pogledu usaglašavanja lokalnih propisa sa propisima i standardima Evropske Unije u oblastima sajber bezbjednosti, informacione bezbjednosti, zaštite privatnosti podataka i povezanih oblasti

   

undraw_file_searching_duff.png

Istraživanje

 • Saradnja članova Udruženja sa Crnogorskim i globalnim eksperatima, istraživačima, istraživačkim ustanovama i organizacijama sličnog interesa, obrazovnim ustanovama, studentima na projektima iz domena zaštite privatnosti podataka, informacione bezbjednosti i povezanih oblasti

 • Saradnja članova Udruženja u pogledu razmjene i definisanja najboljih praksi u oblasti sajber bezbjednosti i zaštite privatnosti podataka

 • Realizacija i promovisanje istraživanja u oblasti sajber bezbjednosti i tehničke zaštite informacionih sistema kroz saradnju sa nacionalnim i internacionalnim istraživačkim centrima/organizacijama
   

undraw_co-working_825n.png

Privatni sektor

 • Podizanje svijesti i edukacija građana Crne Gore o sajber bezbjednosti i zaštiti privatnosti podataka

 • Omogućavanje razmijene informacija između privatnog i javnog sektora o sajber prijetnjama u Crnoj Gori   

Zbog velikih potreba stručnog kadra na projektima, konstantno regrutujemo nove kolaborante, studente i članove da se pridruže našem timu. Svi zainteresovani koji podržavaju naše ciljeve i žele da se pridruže ABIIS timu, mogu da nam se obrate putem naše kontakt forme sa priloženim CV-jem ili predlogom saradnje.

Naš tim

Branko Džakula
Osnivač i Izvršni Direktor


 
Screen Shot 2018-08-09 at 17.43.06.png

Preko 8 godina iskustva u istraživanju i menadžmentu informacione bezbjednosti u TelCo, IT industriji i avio kompanijama sa pozadinom operativne bezbjednosti i softverskog inženjerstva. Master Primijenjenih računarskih nauka, sertifikovani menadžer za informacionu bezbjednost (CISM) i ISO 27001 (Lead Implementer).
ORCID: 0000-0001-8584-0794

 • LinkedIn - White Circle
Board member
Nikola Drakulić
Suosnivač i Direktor Tehničkog Razvoja
ND.jpeg

Preko 7 godina iskustva u softverskom inženjerstvu na PHP, CSS, JS tehnologijama radeći u TelCo, Retail i IT industrijama. Osnivač Bucketora-e.

 • LinkedIn - White Circle
Board member
Adriana Minović
Ekspert za Regulatorna pitanja iz domena privatnosti podataka
AM.jpeg

Preko 10 godina iskustva u pravnim poslovima iz oblasti konkurencije, radnog prava, zaštite intelektualne svojine, administracije taksi, komercijale, litigacija, građevine i nekretnina sa jakim fokusom na regulativu zaštite podataka o ličnosti. 

 • LinkedIn - White Circle
Contributor
 
Nemanja Miljković

Ekspert za istraživanje iz oblasti

 
informacione bezbjednosti

 
Picture1.jpg

Više od 3 godine iskustva u oblasti istraživanja i primene principa informacione bezbednosti i privatnosti podataka u TelCo PaaS industriji. Master inženjer Elektrotehnike i računarstva i sertifikovani ISO 27001 (Lead Implementer)


 

 • LinkedIn - White Circle
Contributor
Dragan Polimac
Ekspert za bezbjednost računarskih mreža
WhatsApp Image 2019-06-23 at 10.32.28.jp

Više od 15 godina rada i iskustva u ITC industriji, sa posebnim fokusom na dizajn, implementaciju, automatizaciju i orkestraciju novih mrežnih i bezbedonosnih rešenja. Sertifikovani CCNP (Routing and Switching) inženjer i ISO 27001 (Lead Implementer)

 • LinkedIn - White Circle
Contributor
Ivan Čekerevac
Ekspert za bezbjednost računarskih sistema (on-prem & cloud)
photo_2019-10-24_09-15-39.jpg

Više od 10 godina rada i iskustva u Ugostiteljskoj, TelCo i Finansijskoj industriji, sa posebnim fokusom na operativnu bezbjednost kritičnih sistema. Sertifikovan Network Penetration Tester (SANS GPEN)

 • LinkedIn - White Circle
Contributor
bottom of page