Naša priča

Sajber tehnologije su prisutne u skoro svim aspektima savremenog društva u vidu komunikacionih mreža (žičanih i bežičnih), cloud računarskih sistema, ručnih i prenosivih računara, ugrađenih računarskih sistema u transportnim vozilima, domovima i javnim ustanovama i u sve većoj mjeri postaju čvorišta od kojih direktno zavise od dostupnosti jednostavnih onlajn usluga do održavanja ljudskih života u zdravstvenim ustanovama i bezbjednog prevoza putnika.

 

Većina ovih krucijalnih sistema nisu obezbjeđeni po nekoj razumnoj definiciji bezbjednosti i dok je za očekivati da vremenom sistemi postaju bezbjedniji situacija se trenutno razvija u suprotnom smjeru i ovi sistemi postaju sve više ranjivi na moderne i čak zastarjele metode napada. Mnogi razlozi doprinose ovom neželjenom trendu među kojima su prekomjerene integracije sa trećim licima (eksternim provajderima) u cilju poboljšanja kvaliteta usluge ali rijetko i bezbjednosti, primjene loše i zastarjele prakse bezbjednosti u upravljanju korisničkim nalozima, ažuriranju softvera i upravljanjem rizika i nedovoljna svijest i edukacija građana i stručnog kadra o sajber bezbjednosti.

 

Posljedice uspješnog napada mogu biti katastrofalne od velikih finansijskih gubitaka, nedostupnosti krucijalnih usluga za društvo, curenja osjetljivih podataka o ličnosti građana, a čak i do smrti.

 

Asocijacija za Bezbjednost i Istraživanje Informacionih Sistema – Crna Gora (skraćeno ABIIS) je nevladino udruženje koje traži da adresira trenutne i buduće potrebe istraživanja novih načina zaštite postojećih sistema u produkciji, razvijanja novih sistema zaštite i razumijevanja trenutnih metoda napada i kompromitovanja računarskih sistema kao i rad na konstantnom podizanju svijesti šire javnosti o informacionoj bezbjednosti i zaštiti ličnih podataka.

Branko Džakula, MAppSc

Osnivač i Izvršni Direktor Asocijacije za Bezbjednost i Istraživanje Informacionih Sistema - Crna Gora

"Želimo da vratimo povjerenje u informacione tehnologije kroz vještinu, znanje i istraživanje."

Naši ciljevi

undraw_apartment_rent_o0ut.png

Javni sektor

 • Saradnja u smislu pružanja podrške Vladi Crne Gore pri definisanju i realizovanju Strategije sajber bezbjednosti i otalih dokumenata od strateškog i implementactionog značaja u ovoj oblasti

 • Saradnja u smislu pružanja podrške Vladi Crne Gore u pogledu usaglašavanja lokalnih propisa sa propisima i standardima Evropske Unije u oblastima sajber bezbjednosti, informacione bezbjednosti, zaštite privatnosti podataka i povezanih oblasti

   

Istraživanje

 • Saradnja članova Udruženja sa Crnogorskim i globalnim eksperatima, istraživačima, istraživačkim ustanovama i organizacijama sličnog interesa, obrazovnim ustanovama, studentima na projektima iz domena zaštite privatnosti podataka, informacione bezbjednosti i povezanih oblasti

 • Saradnja članova Udruženja u pogledu razmjene i definisanja najboljih praksi u oblasti sajber bezbjednosti i zaštite privatnosti podataka

 • Realizacija i promovisanje istraživanja u oblasti sajber bezbjednosti i tehničke zaštite informacionih sistema kroz saradnju sa nacionalnim i internacionalnim istraživačkim centrima/organizacijama
   

undraw_co-working_825n.png

Privatni sektor

 • Podizanje svijesti i edukacija građana Crne Gore o sajber bezbjednosti i zaštiti privatnosti podataka

 • Omogućavanje razmijene informacija između privatnog i javnog sektora o sajber prijetnjama u Crnoj Gori   

Zbog velikih potreba stručnog kadra na projektima, konstantno regrutujemo nove kolaborante, studente i članove da se pridruže našem timu. Svi zainteresovani koji podržavaju naše ciljeve i žele da se pridruže ABIIS timu, mogu da nam se obrate putem naše kontakt forme sa priloženim CV-jem ili predlogom saradnje.

Naš tim

Branko Džakula
Osnivač i Izvršni Direktor


 
Nikola Drakulić
Suosnivač i Direktor Tehničkog Razvoja
Adriana Minović
Ekspert za Regulatorna pitanja iz domena privatnosti podataka
 
Nemanja Miljković

Ekspert za istraživanje iz oblasti

 
informacione bezbjednosti

 
Dragan Polimac
Ekspert za bezbjednost računarskih mreža
Ivan Čekerevac
Ekspert za bezbjednost računarskih sistema (on-prem & cloud)

Pratite nas

 • White LinkedIn Icon

© 2019 Asocijacija za Bezbjednosti i Istraživanje Informacionih Sistema - Crna Gora