top of page
undraw_gdpr_3xfb.png

Politika privatnosti

 

Asocijacija za bezbjednosti i istraživanje informacionih sistema - Crna Gora primjenjuje politiku privatnosti i upotrebe kolačića u skladu sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu izjavu kako biste razumjeli kako prikupljamo, koristimo i obrađujemo Vaše lične podatke. Detaljno ćemo objasniti kako štitimo Vašu privatnost, kako možete da provjerite i prilagodite Vaše podatke u bilo kom trenutku, i kako se vrši nadzor nad strogom primjenom ove politike.

Definicije

Ova Politika privatnosti odnosi se na sajt Asocijacije za bezbjednost i istraživanje informacionih sistema - Crna Gora www.abiis.me i na druge stranice koje uređuje Asocijacija za bezbjednost i istraživanje informacionih sistema - Crna Gora (u nastavku: ABIIS - CG).

Uvod

ABIIS - CG upravlja sajtom ABIIS - CG, uključujući u to i sve podatke i materijale koje on sadrži.

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje u vezi sa ovom Politikom privatnosti, molimo Vas da nam se obratite koristeći kontakt podatke navedene ispod. ABIIS - CG posvećeno štiti privatnost svih svojih korisnika. Ova Politika privatnosti važi za sve stranice na sajtu ABIIS - CG. Ne primjenjuje se na internet stranice drugih organizacija, uključujući i internet stranice bliskih organizacija i stranice trećih strana. Internet prezentacija ABIIS - CG može da sadrži linkove prema internet stranama takvih organizacija, koje imaju sopstvenu politiku privatnosti koja se na njih primjenjuje. 

Saglasnost

Korišćenjem bilo koje internet stranice ABIIS - CG, dajete saglasnost na uslove ove Politike privatnosti. ABIIS - CG zadržava pravo da povremeno izmjeni uslove iz ove Politike privatnosti, o čemu ćete biti obavješteni.

Koje vrste podataka prikupljamo i čuvamo?

Vrsta i količina podataka koje primamo i čuvamo zavisi od načina na koji koristite sajt ABIIS - CG . 

Možete da pristupite većini stranica na sajtu ABIIS - CG bez otkrivanja Vašeg identiteta ili bilo kog podatka o ličnosti. Naši mrežni serveri prikupljaju anonimne logove tokom korisničke posjete sajtu ABIIS - CG kako bi nas snabdjeli korisnim informacijama za njeno unapređenje. Za više informacija, molimo Vas da pogledate Izjavu o korišćenju kolačića koja se nalazi niže.

Ne prikupljamo podatke o ličnosti (kao što su ime, adresa stanovanja, broj telefona ili adresa elektronske pošte) putem sajta ABIIS - CG osim ukoliko Vi odlučite da nam ih ustupite, na primer:

  • Ukoliko želite da se registrujete na našem blogu i/ili forumu ili da primate naše njuzletere prikupljamo isključivo vašu elektronsku poštu i Ime. 

  • Kada izrazite želju da postanete punopravan član ABIIS - CG, prikupljamo Vaše puno Ime, adresu elektronske pošte, adresu stanovanja, broj mobilnog telefona dok Vašu fotografiju i kratku biografiju možete da dostavite dobrovoljno radi kompletiranja vašeg onlajn profila.

  • Ukoliko se prijavite za posao, stažiranje ili volontiranje u ABIIS - CG, prikupićemo Vaše podatke radi obrade prijave i procjene Vaše prikladnosti za tu ulogu.

  • Kada odlučite da primate neki od naših njuzletera, možemo da koristimo usluge koje nam omogućuju da vidimo da li ste primili i otvorili pojedinu elektronsku poštu, na koje linkove ste kliknuli u okviru mejla, itd.

  • Koristeći naš sajt, društvene mreže, servise za slanje i upravljanje mejlovima, kolačiće, podatke o klikovima na sadržaj, kretanju kroz sadržaj sajta i druge tehnologije, možemo prikupiti podatke o Vama.

Kako koristimo prikupljene informacije?

Vaši lični podaci će se čuvati u tajnosti. Koristiće se samo u svrhe za koje su preuzeti, kako je drugačije objašnjeno na sajtu ABIIS - CG, ili ukoliko je potrebno radi našeg usaglašavanja sa zakonskim obavezama i obavezama revizije.

Kako bismo obezbjedili usluge koje tražite obrađujemo lične podatke, kao što su lične infomacije dostavljene uz interesovanje da se pridružite ABIIS - CG, i koristićemo ih isključivo za aktivnosti vezane za Vaše interesovanje i pružanje informacija o ABIIS - CG.

Ukoliko se prijavite na neki od naših njuzletera, Vaše podatke koristićemo isključivo za dostavljanje njuzletera. Takođe, ukoliko ne želite da dobijate njuzleter ili informacije o našim aktivnostima i publikacijama, u bilo kom trenutku se možete odjaviti.

U slučajevima kada smo zakonski obavezani, obrađivaćemo lične podatke.

Kada je neophodno zbog transparentnosti ili iz zakonskih razloga, informacije prikazujemo na našem sajtu, npr. imena organizacija ili ljudi od kojih dobijamo sredstva.

Kada je riječ o profesionalnim dobavljačima ili kompanijama sa kojima radimo, takođe zadržavamo, osim pomenutih podataka, podatke o preduzeću, kao što je PIB ili matični broj pravnog lica, kontakt podatke pojedinaca (ime, funkcija, telefon ...) kao i saradnika ili poslovnih partnera.

Vaše lične podatke koristimo u statističke svrhe, kako bismo poboljšali naše usluge i proizvode.

Nikada ne prosleđujemo Vaše lične podatke trećim stranama bez Vašeg pristanka.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Ukoliko koristite ovu internet stranicu da preuzmete publikaciju, registrujete se za događaj ili date donaciju, Vaši podaci će biti čuvani onoliko vremena koliko je potrebno da se usluga izvrši. ABIIS - CG takođe može odlučiti da koristi neke podatke u anonimnom i zbirnom obliku, tokom dužeg vremenskog perioda, kako bismo procijenili i prilagodili sopstvene aktivnosti, npr. statistiku o prisustvu na događajima ili broj preuzimanja naših publikacija. To ne podrazumijeva identifikaciju pojedinačnih osoba. Trudimo se da informacije o Vama budu tačne i ažurirane, a zadržavamo ih samo u razumnom i neophodnom roku.

Koliko su bezbjedni Vaši podaci?

Vaše lične podatke ABIIS - CG i njihovi pružaoci usluga čuvaju u bezbjednom okruženju.

Preduzimamo odgovarajuće mjere bezbjednosti kako bismo zaštitili Vaše informacije od neovlašćenog pristupa, korišćenja, gubitka ili objavljivanja. Ovi sistemi i mjere se redovno testiraju i ažuriraju ukoliko je potrebno, a shodno ciljevima udruženja, težimo da održavamo IT bezbjednost naših sistema na zavidnom nivou.

Ipak, prenos informacija putem interneta nikada nije u potpunosti bezbjedan, pa iako se trudimo da zaštitimo lične podatke, ne možemo garantovati sigurnost informacija prenijetih putem sajta ABIIS - CG.

Da li dijelimo Vaše lične informacije?

Nijedna informacija neće biti prodata trećoj organizaciji ili osobi. ABIIS - CG smatra da su Vaši podaci strogo povjerljivi podaci i shodno našim ciljevima zastupamo i branimo povjerljivost ličnih podataka. Nećemo dijeliti Vaše podatke sa trećim stranama, osim ako smo u obavezi da otkrijemo informacije po zakonu ili u sledećim okolnostima:

 

a. Revizija od strane naših donatora

Za potrebe revizije čuvamo liste prisutnih osoba na našim događajima i sastancima.

b. Hosting i obrada

Povremeno ćemo se obratiti spoljnom obrađivaču podataka. To znači, između ostalog, da za određene poslove ili istraživanja privremeno predajemo podatke trećim licima ako sami nemamo resursa. Ukoliko to učinimo, uvek ćemo osigurati da se Vašim informacijama postupa poverljivo i na siguran način. Takođe uvijek sklapamo ugovor sa ovim obrađivačima. Na ovaj način obrađivaču nikada neće biti dozvoljeno da koristi Vaše podatke na sopstvenu inicijativu i Vaši podaci će biti izbrisani čim se završi zadatak.

ABIIS - CG sajt hostuje provajder kao treća strana, pa stoga svaki lični detalj koji ste poslali putem sajta ABIIS - CG može da obrađuje ta treća strana. Takođe možemo da koristimo i druge treće strane za obradu Vaših ličnih podataka. Na primjer, mogu obraditi vaše lične podatke ukoliko izrazite interes za pridruživanje ABIIS - CG, obraditi plaćanja u naše ime ili obraditi proces slanja mejlova za korisnike koji su se prijavili da primaju njuzleter i obavještenja o događajima i publikacijama.

Svi pružaoci usluga kao treće strane će samo u ime ABIIS - CG obrađivati Vaše lične podatke i biće obavezani strogim uslovima poverljivosti.

c. Obrada plaćanja i prevara

Tamo gdje su pruženi, detalji o karticama mogu biti proslijeđeni bankama ili relevantnim finansijskim institucijama kako bi se organizovale isplate. U slučaju sumnje na prevaru, Vaši podaci mogu biti dodatno proslijeđeni isključivo za obavljanje dodatnih kontrola.

Proslijeđivanje gore navednih podataka može uključiti prenos tih informacija izvan Evropske unije. Zemlje van Evropske unije možda neće imati zakone o zaštiti podataka iste jačine kao oni koji važe u Evropskoj uniji.

d. Upravljanje bazom podataka

U okviru ABIIS - CG Vaše informacije su dostupne samo ovlašćenim licima kojima je potreban pristup radi obavljanja posla.

e. Liste učesnika događaja

Kada prisustvujete ABIIS - CG događaju, Vaše ime i organizacija će se pojaviti na listi učesnika. Ova lista može biti distribuirana na samom događaju svima koji su prisutni. Ako se događaj zajednički organizuje sa partnerskim organizacijama, možemo dijeliti listu učesnika događaja sa njima. Ni pod kojim uslovima nećemo prenijeti Vašu e-mail adresu bez Vaše izričite dozvole.

Korišćenje kolačića

Kolačić je tekstualni podatak koji sajt prebacuje na hard disk računara tako da sajt može da zapamti ko ste. Kolačić obično sadrži ime Internet domena sa kojeg je došao, "životni vijek" i vrijednost, najčešće nasumično generisan jedinstveni broj. Možete da ograničite ili onemogućite upotrebu kolačića u podešavanjima vašeg internet pretraživača.

Više o kolačićima i kako ih ABIIS - CG koristi pročitajte niže.

Kako možete pristupiti informacijama, ispraviti ih ili izbrisati?

Kada postanete član, partner ili pružalac usluga ABIIS - CG ili se pretplatite na jedan od njuzletera, ABIIS - CG čuva određene podatke. Zbog toga imate i određena prava koja se odnose na ove podatke. Imate pravo na pristup ličnim podacima koje imamo o Vama, da izmijenite te informacije ili, u nekim okolnostima, povučete saglasnost sa obradom Vaših podataka.

Možete pristupiti bilo kom od Vaših ličnih podataka koje ABIIS - CG obrađuje, da provjerite podatke i izbrišete ili ispravite sve neispravne ili nepotpune podatke. Da biste ovo pravo ostvarili, molimo Vas da pošaljete zahtjev ABIIS - CG i jasno naznačite šta želite da znate, ispravite ili izbrišete. Ovaj zahtjev mora biti potpisan i datiran. ABIIS - CG će izvršiti zahtjev što je prije moguće i poslati Vam odgovarajuće obaveštenje.

Ako imate dodatnih pitanja ili zabrinutosti u vezi sa Politikom privatnosti ABIIS - CG, molimo kontaktirajte:

info@abiis.me

ili

Asocijacija za bezbjednost i istraživanje informacionih sistema - Crna Gora

Zgrade solidarnosti s88, stan 6

85343 Bijela, Herceg Novi

Crna Gora

Ako smatrate da su Vaši podaci bili pogrešno korišćeni, možete podnijeti žalbu ili kontaktirati Povjerenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Izjava o korišćenju kolačića

 

Sajt ABIIS - CG, kao i većina sajtova, koristi male tekstualne datoteke koje se zovu kolačići. Ova sekcija pruža informacije o tome šta su kolačići, koje kolačiće koristi ABIIS - CG i kako se mogu kontrolisati.

Ako su postavke na softveru koji koristite za pregled ove stranice (Vašem pretraživaču) prilagođene da prihvate kolačiće koje koristimo, i nastavite da koristite naš sajt, podrazumijevaćemo Vaš pristanak.

Ako ne želite da primate kolačiće, možete postaviti svoj pretraživač tako da ih ograniči ili blokira. Svi savremeni pretraživači omogućavaju da promjenite podešavanja kolačića i obično se nalaze u meniju 'opcije'.

Međutim, onemogućavanje kolačića će vjerovatno značiti da sajt ABIIS - CG neće raditi kao što je očekivano.

1. Šta su kolačići?

Kolačići su tekstualne datoteke sa malim količinama informacija koje Vaš uređaj preuzme kada posjetite sajt. Kolačići se zatim vraćaju na prvobitnu stranicu pri svakoj narednoj posjeti ili na drugu stranicu koja prepoznaje taj kolačić. Kolačići se često koriste jer omogućavaju sajtu da prepozna korisnički uređaj i time poboljša funkcionalnost.

2. Kako ABIIS - CG koristi kolačiće?

Naši kolačići

Kako bi naš sajt radio što bolje, koristimo kolačiće koji uključuju:

  • Pamćenje parametara Vaših pretraga

  • Omogućavanje da dodate komentare na našem sajtu

Ne postoji način da se ovi kolačići spriječe, osim da ne koristite sajt.

3. Kolačići društvenih mreža

Da biste jednostavno dijelili naš sadržaj na društvenim mrežama naš sajt ima dugmad za dijeljenje.

Stepen zaštite privatnosti podataka će se razlikovati od društvene mreže do društvene mreže, i zavisiti od podešavanja privatnosti koju ste izabrali na ovim mrežama.

Kolačići za anonimno prikupljanje statistike o posjetiocima - Google Analytics

Koristimo kolačiće za sakupljanje statističkih podataka o posjetiocima koristeći uslugu Google Analytics, kao što su: IP adresa psjetioca, koliko ljudi posećuje naš sajt i koju vrstu tehnologije koriste (npr. operativni sistem, što pomaže da identifikujemo probleme na određenim platformama), koliko dugo koriste sajt, na kojim stranicama sajta se zadržavaju itd. Ovo nam pomaže da stalno poboljšavamo sajt. Ti programi takođe nam anonimno govore kako su ljudi došli do našeg sajta (preko Gugla, društvenih mreža, direktno, itd) i da li su ranije bili ovdje.
Više o Google Analytics uslovima korišćenja pričitajte ovdje.

Jutjub

Ponekad ugrađujemo video snimke sa Jutjuba. Korišćenje kolačića na Jutjubu uređuje Guglova politika privatnosti.

4. Definicije

Kolačići prve strane i kolačići treće strane

To se odnosi se na to koji veb domen postavlja kolačiće. Kolačići prve strane su oni koje postavlja sajt koji u tom trenutku korisnik posjećuje - sajt koji je prikazan u polju za URL. Kolačiće treće strane postavlja domen koji ne pripada sajtu koji korisnik u tom trenutku posjećuje. Ako korisnik posjeti sajt i drugi entitet postavi kolačić kroz taj sajt, to je kolačić treće strane.

Trajni kolačići

Ovi kolačići ostaju na korisničkom uređaju u vremenskom periodu navedenom u kolačiću. Oni se aktiviraju svaki put kada korisnik posjeti stranicu koja je kreirala taj određeni kolačić.

Kolačići sesije

Ovi kolačići omogućavaju povezivanje akcija korisnika tokom sesije pretraživača. Sesija pretraživača počinje kada korisnik otvori prozor pretraživača i završava kada zatvori prozor pretraživača. Kolačići sesije se kreiraju privremeno. Kada zatvorite pretraživač, svi kolačići sesije se brišu.

Isključivanje kolačića

Obično možete isključiti kolačiće prilagođavanjem podešavanja pretraživača da biste spriječili prihvatanje kolačića. Međutim, vjerovatno ćete ograničiti funkcionalnost naših i velikog broja drugih sajtova, jer su kolačići standardni dio većine savremenih sajtova.
 

bottom of page