top of page
undraw_completed_ngx6.png

Ciljevi i djelatnosti

Član 6

Ciljevi udruženja su:

 • Realizacija i promovisanje istraživanja u oblasti sajber bezbjednosti i tehničke zaštite informacionih sistema kroz saradnju sa nacionalnim i internacionalnim istraživačkim centrima/organizacijama

 • Podizanje svijesti i edukacija građana Crne Gore o sajber bezbjednosti i zaštiti privatnosti podataka

 • Omogućavanje razmijene informacija između privatnog i javnog sektora o sajber prijetnjama u Crnoj Gori

 • Saradnja u smislu pružanja podrške Vladi Crne Gore pri definisanju i realizovanju Strategije sajber bezbjednosti i otalih dokumenata od strateškog i implementactionog značaja u ovoj oblasti

 • Saradnja u smislu pružanja podrške Vladi Crne Gore u pogledu usaglašavanja lokalnih propisa sa propisima i standardima Evropske Unije u oblastima sajber bezbjednosti, informacione bezbjednosti, zaštite privatnosti podataka i povezanih oblasti

 • Saradnja članova Udruženja sa Crnogorskim i globalnim eksperatima, istraživačima, istraživačkim ustanovama i organizacijama sličnog interesa, obrazovnim ustanovama, studentima na projektima iz domena zaštite privatnosti podataka, informacione bezbjednosti i povezanih oblasti

 • Saradnja članova Udruženja u pogledu razmjene i definisanja najboljih praksi u oblasti sajber bezbjednosti i zaštite privatnosti podataka

                                          

Član 7

Djelatnosti  udruženja  su:

 • Promocija važnosti i ukazivanje na savremeni pristup obrađivanja osjetljivih podataka, implementacije informacionih sistema iz aspekta bezbjednosti podataka, procjene informacionih rizika i istraživanja novih ranjivosti

 • Promocija važnosti i ukazivanje na bezbjedno korišćenje interneta u domaćinstvima i putem ličnih uređaja sa internet pristupom (smartfoni, tableti, pametni satovi)

 • Ukazivanje i promocija na važnosti ranjivosti Crnogorskih Internet servisa, proizvoda i portala kao i saradnja u smislu pružanja podrške pri otklanjanju ranjivosti

 • Saradnja sa državnim organima u vidu pružanja podrške pri usaglašavanju lokalnog zakonodavstva sa standardima i propisima Evropske Unije u oblasti sajber bezbjednosti, privatnosti podataka i povezanih oblasti kao i u pogledu podrške, pripreme i realizacije projekata iz domena sajber/informacione bezbjednosti i zaštite privatnosti podataka i povezanih oblasti

 • Organizovanje semianara, konferencija, foruma i drugih skupova u cilju podizanja svijesti o informacionoj bezbjednosti i razmjene najboljih i savremenih praksi iz domena informacione/sajber bezbjednosti, privatnosti podataka i povezanih oblasti

bottom of page