top of page

ABIIS - CG u partnerstvu sa Microsoft i TechSoup Balkans

Updated: Oct 1, 2019

ABIIS - CG je zvanično prepoznat i podržan od strane TechSoup balkans. TechSoup Balkans je program donacije licenciranih softvera za zemlje zapadnog Balkana. Njihova misija je unaprijediti rad nevladinih organizacija u regiji kroz donaciju softvera, te kroz ponudu tehnoloških rješenja i  IT edukacije . Cilj je ojačati kapacitete IT sektora unutar nevladinih organizacija, te unapređenje komunikacijskih tehnologija civilnog društva.          Kroz donacijski program TechSoup balkans ABIIS - CG je sklopio partnerstvo sa 'Microsoft for Non-Profits' za Office 365 i Azzure platforme. Ovo partnerstvo će značajno ubrzati naše istraživačke napore i omogućiti da se posvetimo i više tehnološki zahtjevajućim projektima. ABIIS - CG je trenutno u potrazi za novim partnerima kako bismo u što većem kvalitetu postizali ciljeve društva. Za više informacija o mogućim partnerstvima kontaktirajte nas na info@abiis.me ili putem kontakt forme.

Stay safe, Branko Džakula

16 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page